Transport drobnicy – dlaczego odpowiednie zabezpieczenie ładunku jest tak istotne?

Posted by

Drobnica – transport kilkunastu lub kilkudziesięciu paczek do odbiorców w różnych miejscach jest częścią szeroko pojętych usług logistycznych. Przewożone są paczki zarówno małe, jak i nieco większe, a trudność polega na tym, że nie można ich rozdzielać. Jak działa przewóz takich towarów? Jak powinny być zapakowane paczki?

Drobnica – transport międzynarodowy. Jak to działa?

Transport drobnicy międzynarodowej to dostarczanie z punktu A do punktu B towaru o niewielkich gabarytach, który można zapakować w jednostkowe lub zbiorcze opakowanie. Przesyłane w ten sposób towary muszą mieć stałą formę zewnętrzną, a jednocześnie nie mogą podlegać podziałowi podczas przeładunku. Do cech drobnicy – transportu międzynarodowego należą: duża liczba towarów, rozproszeni nadawcy i odbiorcy, mała masa jednostkowa, różnorodność kształtów i opakowania oraz łączenie w zbiorczy ładunek. Transport drobnicowy jest elastyczną, bezpieczną, a przede wszystkim opłacalną formą dostarczenia go do klienta.
Cechy charakterystyczne drobnicy – transport gotowych przesyłek
Transport drobnicowy może mieć różny wymiar zewnętrzny oraz różne właściwości, a ponadto jego wartość jednostkowa jest o wiele większa niż ładunku masowego, gdyż do wagi towaru dochodzi masa opakowań. W przypadku drobnicy transport wymaga szczególnej troski w trakcie przewozu i przeładunków, by nie doszło do zniszczenia opakowań. W przeciwieństwie do ładunków masowych zawartość przesyłki drobnicowej można zważyć i obliczyć. Ładunki drobnicowe z uwagi na małą objętość są składnikiem ładunków zbiorowych, co oznacza, że spedytor zbiera je i łączy, a następnie wysyła jako ładunek zbiorowy do poszczególnych odbiorców. Drobnica ma małą masę ładunkową jednej przesyłki, różny kształt i opakowanie, a do jej cech należy także rozproszenie nadawców i odbiorców. Klient płaci za faktyczną lub obliczeniową wagę towaru, a zastosowany do przewozu pojazd jest dobierany przez spedytora i jego wielkość nie ma wpływu na stawkę przewozową. Droższy oczywiście jest przewóz towarów, które są niespaletyzowane.

Czytaj również  Drukowanie wizytówek – 3 powody, dla których warto to robić

Zasady opakowania w drobnicy – transport nieco utrudniony

Drobnica jest bardziej czasochłonna i pracochłonna w załadunku i wyładunku niż towary masowe. Wyróżnia się ładunki drobnicowe z opakowaniem (w worku, kartonie, beczce, koszu, klatce, skrzyni, butli lub bańce) oraz bez opakowania. Opakowanie pełni ważną funkcję, gdyż ładunki tego typu są bardziej podatne na uszkodzenia lub zniszczenie od innych. Opakowanie z jednej strony chroni towar, z drugiej ułatwia przewóz. Przede wszystkim zabezpiecza towar przed szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych oraz przed wpływami chemicznymi. Spakowaną drobnicę łatwiej magazynować, a na opakowaniu umieszcza się informacje, które pozwalają zidentyfikować towar. W przypadku drobnicy transport przebiega sprawniej, gdy opakowanie jest odpowiednio oznakowane i ocechowane. Powinno ono także spełniać wymogi klimatyczne oraz uwzględniać obyczaje kraju, do którego wysyłamy towar. Brak właściwego oznaczenia opakowania może przyczynić się do uszkodzeń, a nawet całkowitej utraty wartości użytkowej produktu. Znaki te najczęściej są umieszczane na zewnętrznej stronie opakowania, w dobrze widocznym miejscu
Jeśli chodzi o drobnicę, transport jest skuteczny, gdy towar jest dobrze opakowany i właściwe oznakowany, by firma obsługująca przewóz nie miała problemu z identyfikacją.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *