czas pracy

System RCP, co to takiego?

Posted by

Polskie prawo pracy nakazuje, by pracodawca prowadził ewidencję czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. W czym jeszcze pomaga karta ewidencji czasu pracy? Jak prowadzić system RCP? Jakie są wytyczne?

Czym jest ewidencja czasu pracy?

Pracodawca musi prowadzić ewidencję czasu pracy zatrudnionych u siebie pracowników w zakresie obejmującym pracę w poszczególnych dobach, pracę w niedziele i święta, w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych, dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, dyżury, urlopy, zwolnienia od pracy, usprawiedliwione oraz nieusprawiedliwione nieobecności w pracy. Nie ma określonego wzoru takiej karty, więc należy opracować go samodzielnie. Prowadząc ewidencję czasu pracy pracownika, należy dołączyć do niej wnioski o udzielanie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych.

Czym jest system RCP? Kto musi prowadzić kartę ewidencji czasu pracy?

System RCP czyli System Rejestracji Czasu Pracy to kompleksowe rozwiązanie dla każdej firmy, która chce rozliczać pracę swoich pracowników i naliczać odpowiednie wynagrodzenia. Dla każdej firmy projektowany jest inny system – tworzy się go na podstawie danych od przedsiębiorcy. Szczególnie ważna jest liczbę pracowników, liczba operatorów i metoda weryfikacji pracowników. Do firmy dostarczane są terminale, na których pracownicy rejestrują swoją obecność. Rejestrator czasu pracy jest urządzeniem, które pozwala pracownikowi na zarejestrowanie zdarzenia np. praca start, praca koniec czy też wyjście służbowe. Bardzo ważne jest, aby już na tym etapie określić rodzaje zdarzeń i ich ilość, bo od tego zależy dobór odpowiedniego sprzętu. W systemie RCP ważni się także operatorzy systemu, czyli osoby, które mają zainstalowaną aplikację na swoim komputerze. Ilość wymaganych operatorów zależy od wielkości przedsiębiorstwa i liczby zatrudnionych pracowników.

Czytaj również  Platforma e-Commerce - 5 najpopularniejszych

Jak działa system RCP?

Rejestratory czasu pracy w systemach RCP mogą obsługiwać różne sposoby weryfikacji, czyli rejestrację kartą zbliżeniową, weryfikację odciskiem palca, identyfikację twarzy oraz hasło, czyli kod PIN, a większość terminali może obsługiwać wiele metod jednocześnie. Wyspecjalizowana firma instaluje sprzęt po ustaleniu dokładnych miejsc montażu urządzeń, dostępu do sieci elektrycznej 230V oraz do podłączenia kabla sieciowego z serwerem. Miejsce musi być tak dobrane, by było wygodne dla pracowników do rejestracji zdarzeń, a zazwyczaj są to okolice wejścia do budynku lub szatnia pracownicza.

Brak realizacji obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracownika może skutkować nałożeniem kary grzywny na pracodawcę. Zadbajmy o poprawność ich tworzenia, a chcąc uprościć pracę, kupmy odpowiedni system RCP, który sprawnie przejmie nasze obowiązki.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *