Logistyka w firmie szkolenia

Na czym polegają szkolenia z logistyki

Posted by

Logistyka to bardzo szerokie pojęcie, a i tak wraz z rozwojem technologii i rynku usług stale się rozrasta. Dziedzina ta obejmuje nie tylko transport – jak potocznie rozumiane jest to słowo – ale również cały szereg zagadnień związanych z wszelkim przepływem towarów, surowców do ich produkcji, zarządzaniem ich dostawami, jakością i ceną i to we właściwym czasie. Jak wybrać dobre szkolenie z logistyki?

Szkolenia z logistyki – od podstaw

Zupełnie podstawowym pojęciem w tej dziedzinie jest łańcuch dostaw. Jeśli w logistyce stawiasz dopiero pierwsze kroki, warto zapoznać się z całym szeregiem procesów. To zwykle podstawa całego systemu logistycznego przedsiębiorstwa: sprzężenie ciągu dostaw surowców i dystrybucji gotowych produktów. Jeśli chcesz specjalizować się w zarządzaniu logistyką w przedsiębiorstwie, powinieneś najpierw zapoznać się z tak podstawowymi zagadnieniami jak: wykorzystywanie maszyn, urządzeń i dostępnych środków transportu, korzystanie z podwykonawców zewnętrznych, skracanie czasu przepływów towarów, dostosowywanie się do potrzeb klienta, prognozowanie potrzeb i planowanie dostaw. W obrębie każdego z tych elementów mieści się szereg zagadnień, w których możesz się wyspecjalizować.

Menedżer do spraw logistyki

Szkolenia specjalistyczne

Jeśli masz już podstawową wiedzę z zakresu logistyki lub pracujesz w tym obszarze i w praktyce poznałeś zasady funkcjonowania działów logistyki w firmach oraz działanie zewnętrznych firm logistycznych, dobrym rozwiązaniem będą szkolenia z wybranych zagadnień tej dziedziny. Kursy takie mogą obejmować następujące zagadnienia:

  • gospodarka materiałowa i zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie – dowiesz się na nich m.in. jakie są rodzaje potrzeb materiałowych, jak popyt wpływa na wielkość i strukturę zapasów, jak koszty gromadzenia i utrzymywania zapasów wpływają na rentowność firmy;
  • gospodarka magazynowa – zdobędziesz tu wiedzę na temat roli magazynu w firmie, dokonywania strukturyzacji i przeglądów magazynu, dowiesz się, na czym polegają operacje magazynowe i jak je dokumentować oraz optymalizować wszystkie te zadania pod względem czasu i kosztów;
  • transport krajowy i zagraniczny – poruszane zagadnienia to m.in.: przygotowywanie przewozu, niezbędna dokumentacja, pozwolenia itp., zawieranie umów spedycyjnych, ubezpieczenia transportu;
  • technologie informatyczne w logistyce – na takim szkoleniu poznasz m.in. stosowane współcześnie technologie usprawniające zarządzanie logistyką – światłowody, łączność satelitarna, komórkowa, urządzenia – oraz ich wpływ na koszty i czas przepływu towarów czy surowców;
  • zarządzanie wybranymi obszarami łańcucha dostaw – to szkolenia dla kadry menedżerskiej wyższego i niższego stopnia, które nie tylko pokazują, jak funkcjonują konkretne komórki odpowiedzialne za etapy dostaw i dystrybucji, ale też uczą, jak nimi zarządzać, wykorzystywać ich możliwości i zasoby oraz optymalizować ich pracę.
Czytaj również  Na czym polega finansowanie faktur? Dowiedz się!

Obecnie na rynku szkoleń z logistyki dostępna jest cała gama kursów od podstaw, ale przede wszystkim tych specjalistycznych. Przed wyborem warto przyjrzeć się swoim umiejętnościom, doświadczeniu i potrzebom, a dopiero później szukać szkolenia skrojonego pod te wymagania.