Franczyza

Na czym polega finansowanie faktur? Dowiedz się!

Posted by

Zapewne każdy przedsiębiorca spotkał się z sytuacją, gdy kontrahent zwlekał z uregulowaniem płatności. Jeśli nasza firma jest niewielka, taka zwłoka może oznaczać, że będziemy mieli kłopoty i zabraknie nam środków na pensję czy spłatę raty kredytu. Co robić, gdy coś takiego się nam przydarzy? Odpowiedzią jest finansowanie faktur.

Na czym polega finansowanie faktur?

Finansowanie faktur to usługa, która może uratować przedsiębiorcę przed bankructwem. Polega ona na tym, że wystawioną przez nas fakturę opłaca nie nasz kontrahent, ale firma usługowa (może to być bank lub inna instytucja działająca zgodnie z polskim prawem), która przelewa nam określona kwotę za transakcję – zazwyczaj jest to 80% należności, a następnie zajmuje się ona ściąganiem należności od kontrahenta. Kiedy uzyska te pieniądze, przelewa brakującą kwotę. Oczywiście od całej transakcji pobiera prowizję, która obliczana jest indywidulanie. Zależy od tego, jak duża jest należność oraz jak długi jest okres spłaty – naturalnie, im niższa kwota (a tym samym mniejsze ryzyko dla faktora, który spłaca naszą fakturę) i krótszy okres płatności, tym niższa będzie opłata.

Do jakiej kwoty obowiązuje finansowanie faktur?

Podpisując umowę z faktorem, ustalamy, jakie limity kwotowe będą obowiązywały w przypadku finansowania faktur (zobacz: https://faktoria.pl/). Zazwyczaj są to limity kwotowe, limity liczby pokrywanych faktur lub łączące obie zasady – limit kwoty i faktur. W przypadku, gdy limit będzie przekroczony, sami będziemy egzekwować pieniądze od klienta. Należy również pamiętać, że faktor (np. bank) sam będzie ściągał należność, ale jeśli kontrahent nie przeleje pieniędzy po terminie płatności (zazwyczaj faktor czeka 15 dni, ale okres ten może być inny), będziemy musieli je zwrócić. W tym przypadku plusem jest dla nas to, że nie czekaliśmy długo na pieniądze za fakturę. Możliwe jest także inne, droższe rozwiązanie – w takiej sytuacji nazywa się ono faktoringiem pełnym – faktor w całości odpowiada za zaległości czy brak rozliczeń ze strony odbiorcy. Przy takim rozwiązaniu opłaca on ubezpieczenie, z którego dostaje odszkodowanie.

Czytaj również  Jak długo przechowywać dokumenty księgowe?

Kto może się ubiegać o finansowanie faktur?

O faktoring może się ubiegać praktycznie każdy przedsiębiorca, ale musi on spełnić warunki, które postawi mu bank. Biznesmen musi zaświadczyć, iż ma stały obrót, a kontrahenci zazwyczaj opłacają faktury w terminie. Przede wszystkim jednak musi on wystawiać faktury na pewną kwotę, by prowizja, którą pobierze bank była dla niego realnym zarobkiem. Nikt nie zechce ryzykować blokowania pieniędzy dla niewielkiej kwoty – takie finansowanie faktur dla banku czy innej instytucji jest po prosty nieopłacalne.

Finansowanie faktur wprawdzie będzie nas kosztować – będziemy musieli opłacić prowizję faktora, ale jednocześnie nie będziemy mieć opóźnień w zapłacie faktur, dzięki czemu nasza firma zachowa płynność finansową.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *