inwestycja w nową siedzibę banku

Na co uważać w trakcie realizacji inwestycji

Posted by

Kredyt inwestycyjny to wciąż najpopularniejsza forma finansowania inwestycji jeśli mowa o działalnościach gospodarczych. To nic innego jak produkt bankowy przeznaczony na finansowanie przedsięwzięć realizowanych przez kredytobiorcę, które mają na celu powiększenie jego majątku trwałego. Na co w tym przypadku zwrócić szczególną uwagę? Co ma dla kredytobiorcy kluczowe znaczenie?

Wysokość oprocentowania

Oprocentowanie każdego kredytu inwestycyjnego (https://nestbank.pl/dla-twojej-firmy/kredyty) ustala bank, biorąc pod uwagę wysokość stopy WIBOR. To wartość zmienna, która nie jest uzależniona od banku. Stąd też na ogół oprocentowanie kredytu inwestycyjnego jest zmienne. Do tego należy doliczyć marżę. Tę określa bank, mając na uwadze wyniki oceny sytuacji finansowej potencjalnego kredytobiorcy. Warto przed podjęciem decyzji o wzięciu kredytu, sprawdzić więc warunki w różnych bankach.

Inne opłaty

Oczywiście samo oprocentowanie to niekiedy dopiero początek opłat, z którymi musi liczyć się osoba zaciągająca kredyt inwestycyjny. Wiele banków dolicza bowiem opłaty stałe czy jednorazowe. Są to m.in. prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu czy opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego. Dobrze jest się z tymi informacjami zapoznać odpowiednio wcześniej.

Wkład własny i zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego

Każda inwestycja finansowana poprzez kredyt inwestycyjny wiąże się z pewnymi kosztami. Trzeba w tym przypadku przeanalizować więc możliwy do uzyskania zwrot. Oczywiście bank nigdy nie finansuje przy tym całości inwestycji. Pewne środki musi posiadać sam przedsiębiorca. Mowa o tzw. wkładzie własnym. Poza tym banki na ogół wymagają również odpowiednich zabezpieczeń kredytu inwestycyjnego. Są to hipoteki,weksle in blanco,zastawy czy poręczenia ze strony osób trzecich. Obowiązkowe może być także ubezpieczenie kredytu.

Czytaj również  Jak znaleźć oszczędności w firmie?

Obowiązkowa dokumentacja

Kredyt inwestycyjny z założenia udzielany jest celem pokrycia kosztów działań, które mają prowadzić do rozwoju danej firmy. Starając się o uzyskanie takiej pomocy finansowej od banku, należy więc przedstawić szczegółowo inwestycję. Potrzebny jest więc biznesplan, harmonogram prac, kosztorys itd. Dzięki temu łatwiej jest przekonać bank do udzielenia kredytu na realizację danej inwestycji.

Na co szczególnie uważać, biorąc kredyt inwestycyjny?

Generalnie uzyskać kredyt inwestycyjny nie jest zbyt trudno. Warto jednak dobrze to przemyśleć i dokładnie przeanalizować umowę kredytową. Należy też zastanowić się nad przyszłością firmy. W końcu każde przedsiębiorstwo może mieć gorszy okres finansowy. Dobrze więc, gdy umowa kredytowa przewiduje możliwą przerwę w regularnej spłacie zobowiązania. Wówczas na przedsiębiorstwo nie zostaną nałożone wysokie kary za ewentualne opóźnienia w regulowaniu kolejnych rat kredytowych.
Decydując się na kredyt inwestycyjny w banku, dobrze jest być przygotowanym na każdą okoliczność. Nigdy nie wiadomo w końcu jak losy danej firmy się potoczą.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *