pracownik sprawdzający konto firmowe

Mikroprzedsiębiorca – kto to jest? Definicja

Posted by

Mikroprzedsiębiorcą jest osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, której firma spełniła pewne warunki. Miano takie przyznaje się przedsiębiorcy, który co najmniej w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudnił poniżej dziecięciu pracowników, a jego roczny obrót netto oraz sumy aktywów ze sprzedaży towarów i usług nie przekraczają 2 milionów euro, co jest udokumentowane w bankowości elektronicznej dla firm.

Kim jest mikroprzedsiębiorca? Czy może korzystać z bankowości elektronicznej dla firm?

Jak wspomniano we wstępie, mikroprzedsiębiorca w dwóch ostatnich latach obrotowych średniorocznie zatrudniał nie więcej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót netto, ze sprzedaży towarów i usług czy też wszelkich operacji finansowych nie przekroczył 2 milionów euro (w równowartości polskich złotych). Ważne jest także, by sumy wszystkich aktywów bilansu końcowego (umieszczone między innymi w bankowości elektronicznej dla firm), nie przekroczyły 2 milionów euro (w równowartości polskich złotych). Gdy mikroprzedsiębiorca w przeciągu dwóch ostatnich lat przekroczy wartość średniego rocznego zatrudnienia, zostaje on zakwalifikowany do grupy małych podatników, nawet w przypadku, jeśli jego obroty są niższe niż 2 mln euro.

Czytaj również  Drukowanie wizytówek – 3 powody, dla których warto to robić

Zasady kontroli podatkowej dla mikroprzedsiębiorców. Czy kontrola obejmuje bankowość elektroniczną dla firm?

Obecnie przepisy kontroli podatkowej nakładają na przedsiębiorców obowiązek przekazywania organom kontroli skarbowej informacji o danych podatkowych, a przesyła się je w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego – JPK. Dotyczy on również mikroprzedsiębiorców. Dla przedsiębiorcy ta forma kontroli jest znacznie łatwiejsza, gdyż przeprowadzana jest elektronicznie i nie trzeba osobiście udawać się do siedziby firmy, czy też stać w kolejkach. Jeśli wyniki kontroli będą pozytywne, organy podatkowe w ogóle nie ingerują.

Konto dla mikroprzedsiębiorców. Czy mogą oni korzystać z bankowości elektronicznej dla firm?

Obecnie banki oferują prosty, wygodny i krótki proces otwierania konta online dla mikroprzedsiębiorców, bez konieczności wizyty w oddziale. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogą otworzyć konto firmowe zdalnie i bez problemu korzystać z bankowości elektronicznej dla firm – https://nestbank.pl/dla-twojej-firmy/bankowosc-elektroniczna. Proces zakładania konta jest intuicyjny i prosty, a w czasie jego trwania może zamówić produkty podatkowe, na przykład kartę debetową , aplikację mobilną czy rachunki pomocnicze. Może także wysłać wniosek online i zawrzeć umowę z bankiem zdalnie. We wniosku zminimalizowano liczbę pól niezbędnych do wypełnienia.

Nasze państwo wspiera obywateli, którzy ciężko pracują. Właśnie dlatego wprowadzono pojęcie mikroprzedsiębiorcy, któremu również banki oferują preferencyjne warunki otwierania kont, łącznie z bankowością elektroniczną dla firm.

Czytaj również  Audyt ekologiczny w firmie. Krok w kierunku zrównoważonego rozwoju

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *