banknoty i kalkulator

Konsekwencje niezapłaconej faktury VAT

Posted by

Z pewnością niejednokrotnie każdy z nas miał do czynienia z pojęciem faktury VAT. W szczególności prowadząc przedsiębiorstwo, mamy obowiązek obcowania z tym dokumentem. Warto zatem wiedzieć, czym jest przedmiotowa faktura VAT, jakie elementy się na nią składają i jakie konsekwencje grożą w wyniku jej niepłacenia.

Czym jest faktura VAT?

Faktura VAT (zobacz: https://faktoria.pl/porada/niezaplacona-faktura-konsekwencje) to nic innego, jak dokument potwierdzający zawarcie transakcji. Celem wystawienia faktury jest udokumentowanie dokonania sprzedaży towarów lub usług przez firmę. Obecnie istnieją dwie formy wystawienia tego dokumentu, czyli papierowa i elektroniczna, jednak w ostatnim czasie coraz powszechniejsza staje się ta ostatnia.
Wystawienie faktury nie jest dobrowolne. Obowiązek ten regulują przepisy prawa, a konkretnie ustawa o podatku od towarów i usług. Obowiązek wystawienia faktury mają przede wszystkim zarejestrowani podatnicy VAT, a także osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą związaną z wewnętrzwspólnotową dostawą nowych środków transportu.

Elementy faktury

Co prawda forma faktury nie została szczególnie określona, jednak prawidłowo wystawiony dokument, powinien zawierać niezbędne dane takie jak: numer faktury i data jej wystawienia, data dokonania dostawy towaru lub wykonania usługi, dane sprzedawcy i nabywcy, nazwę towaru lub usługi, która jest przedmiotem transakcji; ilość towaru lub zakres usługi; cenę jednostkową towaru lub usługi wyrażoną w wartości netto; stawki podatkowe; całościową wartość towarów lub usług; wysokość podatku oraz kwotę należności ogółem.

Czytaj również  Platforma e-Commerce - 5 najpopularniejszych

Skutki nieopłaconej faktury VAT

Nieterminowe regulowanie faktur VAT wiąże się dla przedsiębiorcy z dużym obciążeniem, bowiem nawet niezapłacone faktury powodują powstanie obowiązku podatkowego. W związku z tym można powiedzieć, że podatnik VAT jest dwukrotnie obciążony, ponieważ nie dość, że nie otrzymał w terminie należności wynikającej w faktury to jeszcze musi zapłacić od tego podatek VAT. Wliczane jest to w ciężar ryzyka występującego w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Z tej sytuacji jest jednak wyjście. Ustawodawca przewidział bowiem takie sytuacje i wprowadził pojęcie tzw. ulgi za złe długi. Oznacza to, że w przypadku braku możliwości wyegzekwowania zapłaty od kontrahenta, po upływie 90 dni podatnik może starać się o odzyskanie podatku VAT. By móc rozpocząć takie postępowanie, należy spełnić kilka kryteriów. Po pierwsze na dzień poprzedzający złożenie pierwotnej deklaracji podatkowej, zarówno wierzyciel, jak i dłużnik muszą być czynnymi podatnikami VAT. Ponadto dłużnik nie może być w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji. Ostatnia ważna kwestia to terminy, bowiem od daty wystawienia faktury nie może minąć 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.
Oczywiście, w momencie uregulowania faktury przez kontrahenta, podatnik jest zobowiązany do ponownego wykazania podatku należnego od tej transakcji.

Jak widać, odzyskanie podatku VAT od nieopłaconej faktury jest możliwe. Oczywiście, wierzyciel powinien także starać się wyegzekwować dług i wytoczyć powództwo cywilne przeciwko dłużnikowi.

Czytaj również  System RCP, co to takiego?

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *